Beszédterápiák

A beszédterápiák során a logopédiai vizsgálattal felszínre került problémák célirányos kezelése zajlik.
A beszédproblémák kezelésében az alábbi terápiákat használom:

  • pöszeség (ha bizonyos hangokat nem tud vagy hibásan ejt ki, illetve felcserél hangokat a szavakban),
  • megkésett beszédfejlődés (az életkorban elvárható beszédfejlettségi szinttől való elmaradás)
  • nyelvlökéses nyelés (helytelen nyelés, amely fogazati elváltozásokat, fogzáródási rendellenességeket okoz, bővebben: Nyelvlökéses nyelésről – szülőknek)
  • beszédészlelés és beszédmegértés (a nyelvfejlődési és a tanulási problémák hátterében állhat, ezeknek a részképességeknek a gyengesége: Mit értünk beszédmegértésen? | Mi a csuda az a beszédészlelés?)